האם ניתן לבצע עבודות שיפוץ ושיקום הנזק בזמן תהליך הייבוש?

כן. ניתן להתקדם בתהליך השיקום בזמן הייבוש. למשל, כארבעה ימים לאחר התחלת הייבוש ניתן להתחיל בשיקום הקירות. כעשרה ימים לאחר התחלת הייבוש ניתן להתחיל בשיקום התקרה שחדרו דרכה מים.