מהי בדיקת שקילה של תכולת רטיבות במצעים ?

תקן ישראלי מספר 1555 סעיף 3 תת סעיף 4.2 וכן תיקון המופיע בתקן ישראלי 5566 חלק 2 (גיליון תיקון מספר 2) מאפריל 2015 קובע שתכולת הרטיבות של התשתית אחרי סיום הנחת האריחים לא תהיה גדולה מ- 6% כשהתשתית עשויה חול ולא תהיה גדולה מ- 3% כשהתשתית עשויה אגרגטים המכונים שומשום (או סומסום). בדיקת תכולת הרטיבות במצעים מתבצעת באמצעות איסוף דגימה מהשטח, שקילת הדגימה, ייבוש בתנור ושקילה נוספת לאחר הייבוש.
מכשיר אלקטרודות/מחטים או מכשיר מדידה על פני השטח בודקים לחות יחסית בין שתי נקודות במכשיר עצמו, בדיקה כזו נתונה בספק ואינה מעידה על תכולת הרטיבות במצעים.