FAQs

לא. בגלגוליו הקודמים של הייבוש התת רצפתי, כשהעניין היה עוד בחיתוליו, היו חברות שהציעו ייבוש באמצעות אלקטרודות חימום ושטיחים תרמיים. בדיעבד הסתבר שחימום המצעים הוביל לאיוד ומשיכה של הלחות כלפי […]

נזק מים נגרם לרוב כתוצאה מכשל בצנרת, הצפה או כשל באיטום. במקרים בהם מקור הנזק הינו ביוב (דלוחין או מים אפורים לא נחשבים ביוב) יש לפרק ולפנות את הריצוף והמצעים […]